info
o
@
o
zetterbergs.se
 
0292-705 00
ZETTERBERGS - DET LÖNAR SIG I LÄNGDEN

ZETTERBERGS INDUSTRISYSTEM

ZIS innehåller de värderingar, principer och prioriteringar som vägleder oss på kort och lång sikt i det dagliga arbetet. Värderingarna är stabila över tid och är utgångspunkten för vår verksamhet. Principerna beskriver på vilket sätt vi tänker och hur vi agerar. Principerna styr också våra val av metoder och arbetssätt. Genom att välja rätt arbetssätt når vi det önskade resultatet. Återkoppling sker genom att resultaten följs upp. Då kan vi konstatera om vi använt rätt arbetssätt eller om det finns potential till förbättringar. VÅRA VÄRDERINGAR


Kunden främst

I vårt arbete och i våra beslut fokuserar vi på kunden. Genom att vara förutseende, lyhörda och uppfylla kundens behov skapar vi värde för kunden.

Stabilitet och långsiktighet

Vi baserar våra beslut på långsiktigt tänkande, även om det sker på bekostnad av kortsiktiga ekonomiska mål.

Pålitlighet och ärlighet

Vårt sätt att vara mot kunder, leverantörer och varandra präglas av en öppen attityd, där det vi säger ska gå att lita på.

Attraktiv arbetsplats

En anställning på Zetterbergs är något man är stolt över. Detta uppnår vi genom att rekrytera, behålla och utveckla personer med kunskap, vilja och förmåga att utveckla företaget.


VÅRA PRINCIPER

VÅRT ARBETSSÄTT


Standardiserat arbetssätt

På Zetterbergs strävar vi efter att hitta rätt arbetssätt för respektive process. 


Daglig styrning

Varje morgon har vi en kort avstämning på samtliga nivåer i företaget där vi går igenom säkerhet, kvalitet och aktuellt läge. 

Avvikelsehantering

På Zetterbergs ser vi ett upptäckt fel eller en brist som potential till förbättring. Alla väsentliga avvikelser rapporteras för vidare utredning av grundorsaken. 

Förbättringsarbete

Det är via förbättringar och nytänkande som företaget utvecklas. På Zetterbergs vill vi ständigt utmana vår standard för att hitta ännu effektivare lösningar.


ZETTERBERGS - DET LÖNAR SIG I LÄNGDEN!

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.