info
o
@
o
zetterbergs.se
 
0292-705 00
ZETTERBERGS - DET LÖNAR SIG I LÄNGDEN

KVALITET OCH MILJÖ

KVALITET


I rätt tid med kvalité - Zetterbergs idé!


På Zetterbergs arbetar vi enligt de gemensamma principerna ”Zetterbergs IndustriSystem”, ZIS.
Med hjälp av dem höjer vi kompetensen, ökar produktiviteten och utvecklar vår verksamhet genom ständiga förbättringar. Framförallt sätter vi kunden främst, minskar på slöserier och höjer kvaliteten. Genom effektivt samarbete på alla nivåer bygger vi tillsammans ett ännu starkare Zetterbergs. ZIS innehåller de värderingar, principer och prioriteringar som vägleder oss på kort och lång sikt.VÅRA PRINCIPER

ZIS symboliseras av ett dumperflak på en lastbil. Vi sätter kunden främst i allt vad vi gör, därför har vi placerat kunden i förarhytten längst fram. I hjälpramen finns våra två grundläggande principer, som bär upp verksamheten: stabila processer och standardiserat arbetssätt. Vi är centralt placerat på dumperflaket för att visa vikten av att vi tillsammans strävar mot samma mål, där var och en ansvarar för att göra rätt i alla led. Hela verksamheten är förbrukningsstyrd. Över detta ska det ständigt vila en respekt för varandra. Genom ständiga förbättringar i samarbete med våra kunder kan vi som företag ligga i framkant. 
MILJÖ

Inom Zetterbergs strävar vi hela tiden efter att minska och förebygga belastningar på miljön.
I verksamheten arbetar vi med ständiga förbättringar även inom miljöområdet.

Miljöparbetet innebär att:
  • Vi följer tillämpliga lagar och krav som ställs på verksamheten inom miljöområdet.
  • Vi arbetar förebyggande för att förhindra oavsiktliga utsläpp.
  • Vi arbetar för att i förväg bedöma miljökonsekvenserna av en ny eller ändrad verksamhet.
  • Vårt miljöarbete skall fokusera på effektiv energi- och resursanvändning.
  • Vi minimerar användningen av material som är skadliga för hälsa eller miljö.
  • Vi tillför resurser för utbildning, kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte såväl för ledningsfunktioner som för samtliga medarbetare.

ARBETSMILJÖ

Arbetsmiljön i vår verksamhet ska vara sådan att de som arbetar hos oss inte ska drabbas av ohälsa eller kommer till skada på grund av arbetet och att de trivs och kan utvecklas både yrkesmässigt och som individer. Arbetsmiljöarbetet ska genomsyra beslut som fattas och aktiviteter som genomförs. 


Arbetsmiljöpolicyn i sin helhet finns att ladda ned här. 
Verksamhetspolicyn i sin helhet finns att ladda ned här. ZETTERBERGS - DET LÖNAR SIG I LÄNGDEN!

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.